De vzw Albrecht Rodenbach | Albrecht Rodenbach

De vzw Albrecht Rodenbach

Hoewel reeds na het fantastische Rodenbachjaar in 1956 werd nagedacht om een Rodenbachwerking te bestendigen, kwam de vzw Rodenbachstoet pas tot stand na de stoet van 1986. Het doel was om regelmatig (om de vijf jaar) de Rodenbachstoet in te richten en zodoende het leven en werk van “de wonderknape” van Vlaanderen levendig te houden. Deze nieuwe vzw was samengesteld uit vertegenwoordigers van het onderwijs, de nijverheid, de cultuurverenigingen (later de cultuurraad) en het stadsbestuur.  Een intense werking op de Rodenbachwijk sinds 1980 was de directe aanleiding tot de oprichting van die vzw. Michel Vulsteke, voortrekker van het eerste uur, werd voorzitter. Op de Rodenbachwijk werd in 1986 o.a. een Rodenbach herdenkingsmonument opgericht waarbij naast Rodenbach de acht trekkers van die wijkwerking in voorkomen. De vzw organiseerde de Rodenbachstoeten in 1986, 1991 en 1996. Het waren telkens opnieuw gigantische ondernemingen met enorme inspanningen.  Deze stoeten konden rekenen op honderden deelnemers en een grote publieke belangstelling. Het waren “grote dagen” voor Roeselare. Vanaf 2000 werd gezocht naar een vernieuwde uitgave van de stoet in de vorm van straattheater en evenementen op locatie. Daarbij werd rekening gehouden met de nieuwe tijdsgeest. Het werd steeds moeilijker om scholen en verenigingen te mobiliseren als participanten. Daarbovenop kwam de toegenomen kostprijs van nieuwe wagens, kledij en de professionele artistieke begeleiding in rekening die de uitvoering zonder overheidstussenkomst moeilijk haalbaar maakte. De vzw Rodenbachstoet werd vereffend op 23 december 2009.

Ook al herinnert de vzw Albrecht Rodenbach aan een groots verleden en uniek erfgoed, zij heeft nog een niet te onderschatten weg af te leggen voor de toekomst.

De Rodenbachstichting  werd opgericht in 1982 en had tot doel het literaire werk van Albrecht Rodenbach levendig te houden. Spreek-en voordrachtkunst onder de jongeren werd bevorderd door het nemen van initiatieven die dit doel ondersteunden. Voorzitter was Schepen André Spinnewyn. Om de drie jaar werd "Het Nationaal Rodenbachvoordracht Tornooi" georganiseerd. In ieder Vlaamse provincie werden selectieproeven georganiseerd, meestal in de studio van de gewestelijke radio. De finale vond dan plaats op het Stadhuis van Roeselare en dit onder grote belangstelling. Aan de wedstrijden waren aantrekkelijke prijzen verbonden mede ondersteund door o.a. de Ast Fonteynestichting. Tal van vrijwilligers onder leiding van cultuurraadvoorzitter Roger Colman staken hun schouders onder dit cultureel hoogstaand - maar arbeidsintensief - initiatief. De vzw Rodenbachstichting gaf in 1987 in samenwerking met uitgeverij Lannoo het boek uit van Marc Reynebeau: “Vlamingen vooruit en voortgedaan”. Een visie op de toekomst van Vlaanderen en uitnodiging tot dialoog. A. Spinnewyn schreef er een nawoord in namens de Stichting en Michiel Debruyne herinnerde de lezer aan de gedachten daaromtrent van Albrecht Rodenbach. Door de stichting werd bij het 10-jarig bestaan in 1992 een herinneringspenning uitgegeven in goud (250ex) en zilver (500 ex) waarop het standbeeld van Albrecht Rodenbach prijkt. In 1998 werd een borstbeeld van Albrecht Rodenbach, van de hand van Tano Petralia aan de Stad Roeselare geschonken. Dit beeld werd geplaatst in de hal van het Roeselaarse Stadhuis. Na de restauratie van het beschermde postgebouw in de Ooststraat in 2002 werd dit nieuwe infocentrum officieel het “Albrecht Rodenbachcentrum” genoemd. De Stichting Albrecht Rodenbach hield op te bestaan in 2003.

De huidige vzw Albrecht Rodenbach, opgericht in 2003 nam een vlotte start. Haar samenstelling bestond oorspronkelijk uit de mensen van beide vorige verenigingen. Voorzitter sinds 2003 werd Kris Pouseele, directeur van het Klein Seminarie. Ondervoorzitter, programmator en stuwende  kracht werd Raoul Boucquey, secretaris werd Rudy Ghequire. De doelstellingen zijn dezelfde gebleven, namelijk de blijvende herinnering aan het leven en het werk van Albrecht Rodenbach levendig te houden. Zo organiseerde de vzw in 2005 de achtste editie van het voordrachtornooi. In 2006 werd in samenwerking met het Stadsbestuur de 150ste geboortedatum van Albrecht Rodenbach herdacht. Dat Rodenbachjaar bevatte een ruim programma en was een waardige herdenking. Veel volk werd geboeid door de dubbeltentoonstelling, de nocturnes, de bijzondere uitgave van een dubbel CD en de uitgave van het boek: “Omtrent Rodenbach, historisch-literaire schetsen en essays” met als eindredacteur Brecht Vermeulen. Daarnaast was er een Rodenbachproms en was eveneens de Rodenbachwijk andermaal in feest.

In 2009 werd het plaatsen van het standbeeld op het de Coninckplein herdacht met een tentoonstelling, bloemenhulde, een debat op het Stadhuis met prominente historici, een avondprogramma met Roeselaarse hoogstudentenclubs en een dag van de jeugd met KSA en VKSJ. In 2010 werd een voordrachtwedstrijd ingericht met de welluidende titel “Blauwe Voeten ART”. Deze negende editie was een samenwerking met het Stadsbestuur, CC De Spil, en STAP, de Stedelijke Academie voor Podiumkunsten. Het werd een leuke wedstrijd voor 12 tot 21-jarigen “rond het gesproken woord met nationale uitstraling nieuwe stijl”. In 2012 werd gedebatteerd over de naam van de nieuwe bibliotheek/kenniscentrum. Het werd uiteindelijk ARhus, het Albrecht Rodenbachhus (hus is Roeselaars dialect voor huis). 

De jongste jaren wordt nagedacht en gewerkt aan een waardig kunstwerk om in de onmiddellijke omgeving van het verdwenen sterfhuis van Rodenbach te plaatsen. Onder leiding van Lieven Bonte werd een digitaal project opgestart met naast een volwaardige website omtrent het leven en werk van Rodenbach, de context van die tijd en de werking van de vzw ook een groeiende aanwezigheid op sociale media. Een nieuwe generatie leden van de vzw Albrecht Rodenbach staat klaar om de taken over te nemen.

Leden vzw Albrecht Rodenbach

Aspeslagh Peter, Bonte Lieven, Boucquey Raoul, Castelein Matthias, Couvreur Stijn, Declercq Frederik, Degryse Jan, Deman Bart (†), Deseyn Marc, Ghequire Rudi, Huughe Carine, Kimpe Nico, Pouseele Kris, Priem Tom, Vanbrussel Mieke, Vandewynckele Linda, Vantomme Koen, Vermeulen Brecht.

Steun de vzw Albrecht Rodenbach

U kan ons steunen door storting op rekeningnummer van KBC BE84 7380 0963 5859 ten voordele van vzw Albrecht Rodenbach, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare.