Erfenis | Albrecht Rodenbach

Erfenis

Eens zal de wereld zijn wat wij willen dat zij weze.

Albrecht Rodenbach was van groot belang in zijn eigen tijd, maar is vandaag niet meer de mythische figuur die hij jarenlang geweest is. Integendeel, we kunnen gerust stellen dat de belangstelling van de jeugd op een laag pitje staat.

Nochtans zijn er veel aspecten in zijn leven die ook vandaag nog steeds inspiratie kunnen geven aan jongeren. Rodenbach had alle goede kaarten in zijn handen om het te maken in het leven. Hij was knap, intelligent, welstellend én welbespraakt. Hij koos er echter voor om zich te verzetten en op te komen voor zijn vrijheid, zijn mening en zijn taal. Toch was hij onzeker en twijfelde hij over zijn keuzes. Het leven van een rebel is niet altijd gemakkelijk.

Macte Animo

Ik moet er niet van weten, van die zuidsche vrouwenzielen,
die, voelend het noodlottig leed hun longeren vernielen,
te midden het ontbladeren van de boomen kneuteren gaan
dat ’t jammer is van hen en van hun lief en van de blaân.

Zijt gij het die ik rochelen voel hier rond mijn hert, vernieling?
Zijt gij het, God verplette u, worm die mijner jeugd bezieling
verknagen moet! Het lijf wierp u mijn eigen roekloosheid,
doch, zier om zier, bestrijde ik u den geest, Noodlottigheid?

Gij die vandaag den hemel kuischt van vuiler dampen rotheid,
O licht, o warmte, o levenslust, bedanke u, vurige godheid!
– Mijn zonnig land… mijn verten… mijn jong leven… Kameraad,
nicht raisonniren… weer u scherp, en eind als een soldaat!

Zelden is iemands jeugd zo vaak beschreven en geanalyseerd geweest als die van Albrecht Rodenbach. Zelden ook is iemand zo vaak gebruikt geweest om invulling te geven aan de ideologische overtuiging van allerhande verenigingen en organisaties. Zijn leven is een inspiratie geweest voor vele generaties, maar het gevecht om de erfenis van Albrecht Rodenbach doorheen de geschiedenis is zonder twijfel net zo fascinerend als het leven van de jonge dichter zelf.

Ontdek het door over hem te lezen en beslis zelf. Wellicht laat u zich dan ook inspireren door Albrecht Rodenbach!