Sterk verbonden | Albrecht Rodenbach

Sterk verbonden

In het land van Utopeia groent en blauwt eene eeuwige mei.

Roeselare

Albrecht is geboren in Roeselare in een huis op de hoek van de Noordstraat en de Brouwerijstraat (nu Albrecht Rodenbachstraat). Hij start zijn schooltijd aan de lagere stadsschool van Roeselare. Hij vervolgt zijn opleiding aan het Sint-Michielsinstituut en aan de Latijns-Griekse humaniora van het Klein Seminarie van Roeselare.

Klein Seminarie

De levensbeschouwelijke polarisering domineert op dat moment de Belgische samenleving. Katholieke alsook Vlaamsgezinde gevoelens worden door enkele leraren bij de leerlingen van het Klein Seminarie gestimuleerd. Door toedoen van persoonlijkheden als Hugo Verriest en Gustaaf-Hendrik Flamen wordt ook bij Albrecht de interesse voor het Vlaamse gedachtegoed gewekt.

Oude foto van het standbeeld van Albrecht Rodenbach

Straatbeeld

Sinds 1909 staat er op het de Coninckplein te Roeselare een standbeeld van Rodenbach, ontworpen door Jules Lagae. Albrecht doet daadkrachtig een stap voorwaarts en kijkt vol begeestering naar de blauwvoet op zijn rechterhand. Hij heeft alle hoop dat de blauwvoet eens gelost, tegen de storm in zal vliegen. "Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee!". In de linkerhand houdt Albrecht een papierrol met de tekst van een strijdlied.

Op de speelplaats van het Klein Seminarie van Roeselare is in 1980 een herinneringsmonument aan de Groote Stooringe aangebracht in de vorm van drie grote blauwvoeten. Zij symboliseren Guido Gezelle (de vonk), Hugo Verriest (het vuur) en Albrecht Rodenbach (de brand).

Albrecht Rodenbach – Bio/Iconografie monumenten in het Roeselaarse straatbeeld

  1. Grafmonument door Jules Lagae (1888) op de Stedelijke Begraafplaats Groenestraat
  2. Bronzen standbeeld door Jules Lagae (1909) op het de Coninckplein
  3. Plakket in de gevel van zijn geboortehuis A. Rodenbachstraat 2 (Winkelhuis Tineke)
  4. Het drieblauwvoetenmonument door Cyriel Maertens (1980) op de humanioraspeelplaats van het Klein Seminarie
  5. Bronzen Albrecht Rodenbach aan zijn stenen schrijftafel door Isidoor Goddeeris (2001) op de brouwerij Rodenbachsite in de Spanjestraat.
  6. Rodenbachmonument van Tano Petralia in de Pennoenstraat op het Rodenbachkwartier (1986).
  7. Grafmonument voor blinden en slechtzienden door Isidoor Goddeeris (2012).