Werken | Albrecht Rodenbach

Werken

Albrecht Rodenbach heeft helaas de tijd niet gekregen om zijn schrijfsels meer diepgang te geven en verder uit te werken. Zijn jeugdigheid en temperament zijn terug te vinden in talrijke rijmpjes en onafgewerkte stukken tekst. Enkele prachtige werken vol bezieling en verfijnde romantiek geven een glimp van het kwalitatieve niveau dat deze jonge schrijver had kunnen bereiken.