Bekroonde dichtstukken | Albrecht Rodenbach

Bekroonde dichtstukken

1879

Bekroonde dichtstukken in den letterkundigen kampstrijd uitgeschreven door den Vlaamschen Broederbond te Brugge ter verheerlijking van Breydel & De Coninck. Eerste prijs M. Albrecht Rodenbach. (toneel)