Gudrun | Albrecht Rodenbach

Gudrun

1882

GudrunĀ (Spel in vijf bedrijven)

Bekroond met een gouden gedenkpenning, in den prijskamp van tooneelletterkunde uitgeschreven door de stad Antwerpen

Postume uitgave inĀ Gent: Algemeene Boekhandel van Ad. HOSTE, uitgever Veldstraat, 49 boekdrukkerij c. annoot-braeckman. -266p.