Steun van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds | Albrecht Rodenbach

Steun van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds

De vzw Albrecht Rodenbach start het nieuwe jaar 2021 met een extra duwtje in de rug van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds. We zijn uiteraard zeer dankbaar en vereerd dat onze inzet om het erfgoed, dat deze jonge Vlaamse dichter en studentenleider ons heeft nagelaten, te promoten ook door het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds gewaardeerd wordt. Ook u kan ons steunen door storting op rekeningnummer van KBC BE84 7380 0963 5859 ten voordele van vzw Albrecht Rodenbach, Zuidstraat 27, 8800 Roeselare.