Poolsche tafereelen | Albrecht Rodenbach

Poolsche tafereelen

1879

Poolsche tafereelen

(het eerste bedrijf van) De studenten van Warschau

In: Het Pennoen, II, 2, april 1879, 45, 46-61.